28.10.2013 17:30
Piešťanské informačné centra, Pribinova 2 (oproti kasínu).
Podujatie

Prezentácia monografie o obci Krakovany

Pečať našich predkov

Prezentácia monografie vydanej pri príležitosti 900. výročia 1. písomnej zmienky o obci Krakovany. V spolupráci s Obecným úradom Krakovany a Re Public Group s.r.o. Piešťany.