19.10.2017 17:00
Trvanie do: 19.10.2017
Štúdio 12, Jakubovo námestie 12, Bratislava
Podujatie

Prezentácia novej zbierky hier Petra Pavlaca

Divadelný ústav Vás pozýva na slávnostnú prezentáciu novej zbierky divadelných hier.
V réžii Patrika Lančariča vystúpi Peter Pavlac a hostia – herci z inscenácií hier autora.