15.07.2007 16:30
Empírove divadlo v Hlohovci
Podujatie

Prezentácia nových básnických zbierok poetky Jany Štefánie Kuzmovej

Prezentácia nových básnických zbierok poetky Jany Štefánie  Kuzmovej Ja zbieram krásu a V NOCI je každá báseň SOVA.