11.10.2007 16:00
Banská Štiavnica
Podujatie

Prezentácia nových kníh Dany Podrackej

Prezentácia kníh MORFEUS a PERSONA v bývalej jezuitskej kaplnke Kammerhofu v Banskej Štiavnici.