26.01.2006 14:00
Zichyho palác v Bratislave
Podujatie

Prezentácia Ottovho nakladateľstva

Prezentácia Ottovho nakladateľstva v Bratislave a jeho knižných titulov.