18.07.2014 18:00
Letná čitáreň U Červeného raka v Bratislave
Podujatie

Prezentácia prekladu básnickej zbierky H. Thilla


Krst slovenského prekladu zbierky básní Hansa Thilla Múzeum netrpezlivosti, ktorú z nemčiny preložila poetka Mila Haugová.
 
Vynikajúci nemecký básnik Hans Thill (1954), žije a tvorí od roku 1974 v Heidelbergu. Vydal básnické zbierky Usmievavé sirény, 1985, Civilné ciele, 1995, Perspektíva dlaždíc, 2000 (pošta z Plovdivu a Sofie) Chladné náboženstvá, 2003, za zbierku dostal prestížnu cenu Petra Huchela, najnovšou zbierkou Hansa Thilla je Múzeum netrpezlivosti, 2010, ktorej preklad sa bude prezentovať.