29.11.2007 18:00
Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky v SR, Mišíkova 21, Bratislava
Podujatie

Prezentácia prekladu knihy Nová európska dráma alebo Veľký podvod

CHORVÁTSKY  KLUB   SLOVENSKO-CHORVÁTSKEHO PRIATEĽSTVA – Bratislava

v spolupráci s

KABINETOM DIVADLA A FILMU  SAV - Bratislava

a

VEĽVYSLANECTVOM  CHORVÁTSKEJ  REPUBLIKY v BRATISLAVE

a

SPOLOČNOSŤOU CHORVÁTSKO–SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA ZÁHREB

 

Vás pozývajú na  literárny večer, prezentáciu prekladu knihy

Prof. Dr.  SANJA   NIKČEVIĆ

 

NOVÁ EURÓPSKA DRÁMA ALEBO VEĽKÝ PODVOD

 

Preklad : Ján Jankovič,            Vydavateľstvo  Jána Jankoviča

Doslov: Doc. PhDr. MILOŠ MISTRÍK Dr.Sc. 

 

Redaktor knihy: PhDr. ANDREJ MAŤAŠÍK

 

Podujatie s účasťou autorky sa bude konať: 29. 11. 2007 (štvrtok) o 18.00 hod.

v priestoroch

VEĽVYSLANECTVA CHORVÁTSKEJ REPUBLIKY

–  Mišíkova   21,  BRATISLAVA

__________________________________________________________________________________________________________________

HRVATSKI   KLUB   SLOVAČKO-HRVATSKOGA PRIJATELJSTVA – Bratislava    

u suradnji sa

KABINETOM  KAZALIŠTA I FILMA  SAV - Bratislava

i

VELEPOSLANSTVOM    REPUBLIKE   HRVATSKE   U   BRATISLAVI

i

DRUŠTVOM HRVATSKO-SLOVAČKOGA PRIJATELJSTVA ZAGREB

 

Poziva  Vas  na  književnu večer, predstavljanje prijevoda knjige

Prof. Dr.  SANJA   NIKČEVIĆ

 

NOVA EVROPSKA DRAMA ILI VELIKA OBMANA

Prijevod : Ján Jankovič,         Izdavačka kuća   Jána Jankoviča

Pogovor: Doc. PhDr. MILOŠ MISTRÍK Dr.Sc. 

 

Urednik knjige: PhDr. ANDREJ MAŤAŠÍK

Priredba sa sudjelovanjem autorice će se održati:  29. 11. 2007. (četvrtak) u 18.00 sati

u prostorijama

VELEPOSLANSTVA   REPUBLIKE HRVATSKE

–  Mišikova   21,  BRATISLAVA