30.11.2007 18:00
Francúzsky inštitút, Sedlárska 7, Bratislava
Podujatie

Prezentácia prekladu knihy Philippe Sellersa Ženy

Prezentácia prekladu knihy francúzskeho spisovateľa Philippe Sellersa Ženy, ktorá vyšla vo vydavateľstve Drewo a srd.