12.11.2008 17:00
Slovenský inštitút v Prahe
Podujatie

Prezentácia prekladu knihy Rudolfa Slobodu Rubato do češtiny

Vážení priatelia,

dovoľujeme si Vás pozvať na prezentáciu českého prekladu knihy originálnej osobnosti modernej slovenskej literatúry Rudolfa Slobodu RUBATO, ktorú vydalo koncom minulého mesiaca nakladateľstvo Kalich v Prahe.
Prezentácia sa koná v stredu 12. novembra 2008 o 17.00 hod. v Modrej sále Slovenského inštitútu, Jilská 16, Praha 1.
Hosťami budú prekladateľka knihy Tereza Boučková, Dr. Jana Pátková z Katedry slovakistiky FF UK Praha a spisovateľ Ludvík Vaculík.
Večer moderuje Tomáš Weiss.
Súčasťou prezentácie bude projekcia filmového dokumentu o Rudolfovi Slobodovi.
Vstup voľný.