12.12.2008 18:00
Francúzsky inštitút, Sedlárska 7, Bratislava
Podujatie

Prezentácia prekladu knihy Ruský román

Vydavateľstvo Marenčin PT
Vás srdečne pozýva na prezentáciu knihy

Ruský román

Prezentácia sa uskutoční v stredu 10.12.2008 o 18:00
v galérii Francúzskeho inštitútu na Sedlárskej ul. v Bratislave
Knihu uvedie Dado Nagy
Na flaute zahrá Debussyho Syrinx Veronika Vencelová
Po prezentácii Vás pozývame na malé občerstvenie