05.03.2007 16:00
Maďarský inštitút v Bratislave (Palisády 54)
Podujatie

Prezentácia projektu Visegrad Magic Cube

prezentáciu projektu
Visegrad Magic Cube
Prezentácia sa uskutoční 5. 3. 2007 o 16. 00 v Maďarskom inštitúte v Bratislave (Palisády 54)
Vďaka finančnej podpore Višegrádskeho fondu je príležitosť predstaviť na CD a internete to najlepšie z národných literatúr krajín V4, a to hneď v šiestich jazykoch (jazyky V4 + nemčina, angličtina)
Spolupracovníci iniciátora projektu, ktorým je vydavateľstvo Typotex Elektronikus kiadó (www.typotex.hu), predstavia v rámci prezentácie čiastkové výsledky projektu. V rámci prezentácie budú záujemcovia oboznámení i s ďalšími projektmi vydavateľstva Typotex: www.babelmatrix.org a CD-ROM Hungarian Visit Card, ktorých náplň úzko súvisí s predstavovaným projektom Visegrad Magic Cube.
Projekt z poverenia vydavateľstva Typotex predstavia Eva Karádi, Róza Márton a Renáta Deáková.
Hlavným cieľom prezentácie je nájsť slovenských spolupracovníkov predstavovaného projektu a tiež web antológie Babelmatrix.