12.11.2007 18:00
Pálffyho palác na Zámockej ulici v Bratislave
Podujatie

Prezentácia publikácie Daniel Bidelnica. Život pre umenie

Prezentácia publikácie Daniel Bidelnica. Život pre umenie. Life for art spojená s vernisážou výstavy, ktorá potrvá do 2. decembra.