20.04.2006 17:00
Mestská knižnica, Klariská 16, Bratislava
Podujatie

Prezentácia publikácie Jozefa Jurašeka Retrospektíva Slovákov v Poiana Micului

Srdečne Vás pozývame na prezentáciu publikácie Jozefa Jurašeka
Retrospektíva Slovákov v Poiana Micului. Poiana Micului je dedina v
rumunskej Bukovine.
Podujatie sa uskutoční v spoločenskej miestnosti Mestskej knižnice na
Klariskej 16 vo štvrtok 20. apríla o 17.00 hod.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Zuzana Liptáková
0905 557 842