14.06.2007 17:00
Stredoeurópsky dom fotografie na Prepoštskej ul. 4 v Bratislave
Podujatie

Prezentácia publikácie Straty a nálezy 3

 

 

Krst novej publikacie Slovenskeho filmoveho ustavu. Ide o zbornik textov slovenskeho filmoveho publicistu Pavla Branka s nazvom Straty a nalezy 3.

 sa uskutocni vo stvrtok 14.juna o 17:00 v Streodeuropskom dome fotografie na Prepostskej ulici 4 v Bratislave.
 

Straty a nálezy Pavla Branka po tretí krát

 

 

V týchto vychádza dňoch vydáva edičné oddelenie Slovenského filmového ústavu (SFÚ) tretie pokračovanie publikácie textov filmového publicistu Pavla Branka s názvon Straty a nálezy 3. Rovnako ako v prvých dvoch zväzkoch ide o reprezentatívny výber odborných i popularizujúcich článkov, reflexií, esejí, recenzií, profilov a rozhovorov z autorovej doterajšej filmovo-kritickej praxe. Publikáciu pokrstí 14. júna 2007 o 17:00 v priestoroch Stredoeurópskeho domu fotografie na Prepoštskej ulici 4 v Bratislave prof. Dušan Hanák.

X X X

 

Tretie pokračovanie Strát a nálezov je zavŕšením trilógie, ktorej prvý zväzok vyšiel v roku 1999 a druhý o šesť rokov neskôr. Cieľom projektu bolo podľa slov editora Martina Kaňucha predstaviť aspoň fragment rozsiahleho diela majstra písania – slovenskej filmovej kritiky. „Úlohou Strát a nálezov sa stalo základné vyznačenie bohatej histórie jedného rukopisu, postihnutie neopakovateľnej jazykovej ekvilibristiky a zároveň poodhalenie šírky záberu – suverénnej orientácie i nadhľadu jedného filmového myslenia. Na druhej strane sa v tomto časovo i žánrovo pestrom mapovaní individuálneho písania a poznania pozoruhodne odkrývajú aj aktuálne smerovania a premeny svetového filmu, nehovoriac o presnom pomenovávaní nezriedka špecifického fungovania domácej kinematografie,“ píše v predslove publikácie Martin Kaňuch.  

 

Straty a nálezy 3 nadväzujú na dva predošlé zväzky a ďalej rozvíjajú vybrané otázky autorovho uvažovania o svetovej i slovenskej filmovej tvorbe. Tri zväzky spoločne tvoria mozaiku dobových svedectiev a postojov, prenikavých analýz i prognóz, dokumentujú pohyby myslenia a vybraného filmového tvorenia a tým sa ponúkajú ako fundovaní sprievodcovia po filmových svetoch, schopní diváka navigovať aj zasväcovať.

Priaznivé prijatie prvého zväzku Strát a nálezov, ktorý bol predovšetkým pestrým súborom najlepších Brankových článkov z rokov 1948 až 1998, podnietilo ďalšie pokračovanie série kompilácií jeho textov. Druhá časť projektu je zameraná na rôzne podoby nehraného, predovšetkým dokumentárneho (ale aj animovaného) filmu. Tretí zväzok rozvinul kapitoly o hranom filme, pričom súbor dopĺňa aj krátke nahliadnutie do fenoménu amatérskeho filmu.

Z hľadiska celkového usporiadania sú texty v Stratách a nálezoch 3 rozčlenené do siedmich kapitol: súborne, štúdie a reflexie, rozhovory a profily, rozhovory s autorom, recenzie,  kapitolka o amatérskom filme a fejtónovým perom. Na rozdiel od druhého zväzku chýba blok správ, hodnotení či postrehov z dejísk medzinárodných filmových festivalov. Naopak, pribudla kapitola ponúkajúca dva rozsiahlejšie rekapitulačné rozhovory so samotným autorom, v ktorých sa opäť vracia nielen k histórii a zlomovým okamihom slovenského filmu, ale pripomína aj stabilné témy vlastného kritického uvažovania o filme (napr. vzťah filmu ako umenia a filmu ako zábavy, vzťah kritickej, analytickej a masovej, konzumnej recepcie filmu). Novú, odľahčujúcu kapitolu tvoria autorove humoristické a satirické glosy, ktorými reagoval na neduhy v praxi socialistickej kinematografie.

Publikácia je určená nielen filmovým teoretikom a kritikom, ale i širokej verejnosti. „Zostáva nám len veriť, že sa tri zväzky vybraných statí z korpusu filmovej kritiky a publicistiky Pavla Branka, jedného z jej najvýraznejších reprezentantov a tiež našich najplodnejších autorov, stanú pre nastupujúce generácie filmových divákov spoľahlivými kľúčmi k poznávaniu vývoja nielen domácej filmovej kultúry,“ dodáva v závere predslovu poslednej časti trilógie Straty a nálezy editor projektu Martin Kaňuch.  

Zbierku textov Pavla Branka Straty a nálezy si môžu záujemcovia kúpiť od júna  2007 vo vybraných slovenských kníhkupectvách a SFÚ za 220 Sk.