16.04.2014 15:00
Univerzitná knižnica v Bratislave
Podujatie

Prezentácia reedície Bardejovského katechizmu

Prezentácia reedície najstaršej slovenskej knihy z r. 1581 s kultúrnohistorickými, filologickými a teologickými štúdiami a komentármi

BARDEJOVSKÝ KATECHIZMUS

Prednáška prof. Ľubomíra Ďuroviča „Bardejovský katechizmus – retrospektíva a perspektíva“ a vystúpenia spoluautorov knihy

16. apríl 2014 /streda/ o 15.00 hod.
Prednášková sála
Univerzitnej knižnice v Bratislave
Ventúrska 11

http://www.snk.sk/swift_data/source/SNK_2014/podujatia%20SNK/Pozvanka%20BK_UKB2.pdf