21.06.2007 18:00
Miestna knižnica v Petržalke, Vavilovova ul. 26
Podujatie

Prezentácia Revue aktuálnej kultúry RAK

 

RAK – Revue aktuálnej kultúry 

Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o.

Bojnická 10, P. O. Box 70, 830 00 Bratislava 3 

 

a

Miestna knižnica v Bratislave-Petržalke

srdečne pozývajú na

prezentáciu

Revue aktuálnej kultúry

RAK

V programe vystúpia básnici a prozaici:

Elena HIDVÉGHYOVÁ-YUNG

Peter GETTING

Ján MIČUCH

Ivan POPOVIČ

a

ďalší

 

21. júna (štvrtok) o 18:00 hod.

v Miestnej knižnici v Petržalke, Vavilovova  ul. 26 (za TPD)

Počas prezentácie si budete môcť kúpiť Revue aktuálnej kultúry RAK za výrazne zľavnené ceny.

e-mail: rak@slovart.sk, www.slovart.sk