14.11.2007 11:00
Ústav svetovej literatúry SAV, Konventná 13, Bratislava
Podujatie

Prezentácia ročnej publikačnej činnosti Ústavu svetovej literatúry SAV

Vás pozýva

 na prezentáciu

ročnej publikačnej činnosti pracoviska,

ktorá sa koná

v stredu 14. novembra 2007 o 11.00

v Ústave svetovej literatúry SAV

Bratislava, Konventná 13

Prezentované budú tieto tituly:
A. Bžoch: Psychoanalýza na periférii
Slovník ruskej literatúry (ved.aut.kol. O. Kovačičová)
Kontinuita a diskontinuita vývinového procesu poézie, prózy a drámy (výstup z medzin.ved.konferencie)
E. Maliti-Fraňová: Tabuizovaná prekladateľka Zora Jesenská
Myslenie o preklade (ed. L. Vajdová)
R. Mikuláš: Predpoklady a formy literárnej recepcie
Vedecký časopis Slovak Review č.1/2007, č.2/2007 a mimoriadne číslo venované francúzskej literatúre.