10.10.2013 18:00
Bulharský inštitút na Jesenského ul. 7 v Bratislave
Podujatie

Prezentácia slovensko-bulharského vydania knihy G. Murína Život ako samizdat

Dňa 10.10. o 18.00 h v Bulharskom kultúrnom inštitúte, Jesenského 7, Bratislava bude prezentácia knihy Gustáva Murína - Život ako samizdat, ktorá vychádza bilingválne - v slovenskom originále aj bulharskom preklade. Prozaické texty aj eseje sú prierezom autorovej tvorby od samých začiatkov až po súčasnosť tak, ako ich vybrali študenti slovakistiky na Univerzite vo Velikom Tarnove, Bulharsko.