26.04.2006 17:00
Štúdio 12 na Jakubovom námestí v Bratislave
Podujatie

Prezentácia súčasnej latinskoamerickej drámy

Divadelný ústav Bratislava

si vás dovoľuje pozvať

na prezentáciu súčasnej latinskoamerickej drámy

v rámci projektu Nová dráma – New Drama:

SÚČASNÁ LATINSKOAMERICKÁ DRÁMA

(Argentína – Brazília – Mexiko)

Prednáška a diskusia s teatrologičkou a prekladateľkou

MARTINOU ČERNOU,

ktorá sa uskutoční v utorok 26. 4. 2006 o 17.00 hod.

v Štúdiu 12 na Jakubovom nám. 12

Mgr. Martina Černá je teatrologička a prekladateľka súčasnej po španielsky

a nemecky písanej dramatiky. Píše pre časopisy Svět a divadlo a Divadelní

noviny. Je spoluzakladateľkou občianskeho združenia mladých

teatrológov a študentov divadelnej vedy TRANSTEATRAL. Absolvovala

študijné pobyty na Universidad Santiago de Compostela (Španielsko)

a Universidad Federal de Bahía (Brazília) a v Argentíne. Je doktorandkou

na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe.

Sučasťou podujatia bude čítanie z dramatických textov

a projekcia ukážok z inscenácií.

Vstup voľný.

Svoju účasť prosím potvrďte na tel. čísle 02/ 59304715

alebo e-mailom: studio12@theatre.sk