09.02.2007 18:00
A4-nultý priestor na Námestí SNP 12 v Bratislave
Podujatie

Prezentácia textov slovenských autorov v európskom kultúrnom magazíne LETTRE


SLOVENSKÍ SÓLISTI / čítačka + diskusia

Autori J. Šrank, S. Rakús, P. Rankov, M. E. Matkin, M. Kopcsay, V. Balla, P. Vilikovský, J. Görözdi, hostia É. Karádi, Z. Bán, L. Jánossy, G. Németh, L. Szilasi,  Erich Boboš Prochádzka a jeho kapela

Podujatie moderuje A. Bžoch

Prezentácia textov slovenských autorov v európskom kultúrnom magazíne LETTRE (Budapešť) – zimné číslo 2006. Slovensko–maďarský večer za osobnej účasti autorov. Simultánne tlmočené. 

Podujatie organizuje Kultúrny inštitút Maďarskej republiky.