10.03.2008 15:00
Trvanie do: 10.03.2008
Libresso kníhkupectva VEDA na Štefánikovej ulici č. 3 v Bratislave
Podujatie

Prezentácia zborníka Kontinuita a diskontinuita vývinového procesu poézie, prózy a drámy

10. marca 2008 o 15.00 hod. sa v reprezentačných priestoroch predajne Vydavateľstva Veda na Štefánikovej
ulici v Bratislave uskutoční prezentácia zborníka Kontinuita a diskontinuita
vývinového procesu poézie, prózy a drámy