28.09.2006 18:00
Kníhkupectvo Panta rhei v bratislavskom Auparku
Podujatie

Prezentáciu Knižnice slovenskej literatúry

Srdečne vás pozývame na
 prezentáciu Knižnice slovenskej literatúry
 
vo štvrtok 28. septembra o 18.00
do kníhkupectva Panta rhei v Auparku
 
diskutovať a predstavovať budú:
 
riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry SAV
Jelena Paštéková
editorka edície Ivana Kraska
Dana Kršáková
autorka monografie o J.G.Tajovskom a editorka jeho edície
Marcela Mikulová
editor edície P.O.Hviezdoslava
Ján Gbúr

 Vydavateľský projekt Knižnica slovenskej literatúry vznikol vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR, Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied.

Jeho odborným garantom je Ústav slovenskej literatúry SAV,  ktorý je nositeľom tejto štátnej objednávky.  Vo verejnom konkurze na realizáciu Knižnice zvíťazilo

Vydavateľstvo Kalligram. Cieľom edície Knižnica slovenskej literatúry (KSL) je vydať v priebehu desaťročia výbery z diel autorov, ktorí tvoria  základ jej klasického dedičstva, ale aj jej modernej, aktuálnej podoby.

Počas desiatich rokov (2006 – 2015) bude v rámci projektu vydaných 50 reprezentatívnych autorov slovenskej poézie a prózy, 10 antológií z relevantných literárnohistorických období a 10 odborných titulov (slovníky, monografie) – spolu 70 titulov.

Edícia KSL je adresovaná čitateľom všetkých generácií.  Nechce byť akademickou skamenelinou, ale aktuálnou čitateľskou hodnotou.  V každom zväzku čitateľ nájde doslov, komentár a vysvetlivky, kalendárium života a diela spisovateľa, fotografickú prílohu, no najmä kvalifikovaný výber z jeho diela (u niektorých básnikov aj súborné dielo), ukážky z ďalších autorových textov (články, listy a pod.) a tiež výber z textov o ňom, ktorý predstaví spisovateľa „v spomienkach a kritike“.  Vydávanie titulov sa neriadi princípom chronológie – Programová a edičná rada uprednostnila čitateľskú pestrosť edície, príťažlivosť rozmanitosti.

V roku 2005 vyšiel nový výber z Tajovského Próz, súborné Básnické diela Ivana Kraska a Miroslava Válka, zväzok Básnické dielo Pavla Jozefa Šafárika priniesol paralelné vydanie českej pôvodiny Tatranskej Muzy s lírou slovanskou a jej moderného slovenského prekladu.V odbornom rade edície vyšiel Slovník slovenských spisovateľov, ktorý obsahuje aj novo koncipovaný stručný prehľad dejín slovenskej literatúry a monografia Marcely Mikulovej Tajovského obrodenecká moderna mení tradičné literárnohistorické zaradenie a interpretáciu prozaickej tvorby tohto spisovateľa.

Ročník 2006 prinesie výber z básnického diela Jána Bottu a Pavla Országha Hviezdoslava, z próz Ladislava Nádaši-Jégého a Vincenta Šikulu, antológie slovenského nadrealizmu a básnikov Trnavskej skupiny. V odbornom rade vyjde ďalšia reprezentatívna kolektívna práca autorov Ústavu slovenskej literatúry – Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia.