09.12.2008 15:00
Malé kongresové centrum VEDY, vydavateľstva SAV, Štefánikova 3, Bratislava
Podujatie

Prezentáciu publikácií Slavomír Ondrejovič - Jazyk, veda o jazyku, societa a Jazyk a jazykoveda v pohybe

VEDA, vydavateľstvo SAV, a Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

si Vás dovoľujú čo najsrdečnejšie pozvať

na slávnostnú prezentáciu svojich nových publikácií

Slavomír Ondrejovič

Jazyk, veda o jazyku, societa

a

Jazyk a jazykoveda v pohybe

Na počesť Slavomíra Ondrejoviča

(Ed. S. Mislovičová)

Prezentácia sa uskutoční v utorok 9. decembra 2008 o 15.00 hod.

v Malom kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV, Štefánikova 3, Bratislava

Tešíme sa na Vašu účasť!