20.06.2018 16:30
Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
Podujatie

Pri knihe s Vladimírom Semanom

Stretnutie s Vladimírom Semanom, autorom kníh Rozprávky z divadla (2018), Malý slovník slovensko – závadský (2017),Stručné dejiny našej dediny (2009, 2017), Listy z divadla, poznámky z divadla (2015),Rozprávky môjho mesta (2007)v rámci cyklu Pri knihe s..., ktorý je zameraný na pravidelné mesačné besedy s autormi z Prešova a Prešovského regiónu.
20. jún 2018 o 16,30 hod.
Centrálna požičovňa (Modrý salónik), Levočská 1, P