23.10.2013 16:00
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
Podujatie

PROGLAS - misia na počesť Cyrila a Metoda

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
Literárne informačné centrum
Prešovský samosprávny kraj

Vás pozývajú

PROGLAS
misia na počesť Cyrila a Metoda

prezentácia za účasti spisovateľov:
Mily Haugovej, Dany Podrackej, Jána Zambora, Juraja Kuniaka a Rudolfa Juroleka

23.10.2013 (streda) o 16.00 h.
v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou

 

Grafická pozvánka