14.11.2013
Trvanie do: 17.11.2013
Incheba, Bratislava
Podujatie

Program Literárneho informačného centra na Bibliotéke 2013

14. novembra  ŠTVRTOK

Pódium 2

Obálka Písačky pre milovanú Lutéciu  
12.00 – 13.00  Písačky a Navrávačky s Dominikom Tatarkom
O živote a  tvorbe slovenského prozaika európskeho formátu, ktorého 100. výročie narodenia si tento rok pripomíname, budú diskutovať Michaela Jurovská, Peter Zajac a Oleg Pastier
Moderuje: Juraj Kušnierik


Obálka Byť svoj  
16.00 – 17.00  Byť svoj
Uvedenie novej knihy rozhovorov  Jána Štrassera s básnikom Jánom Buzássym.
Ján Buzássy s Jánom Štrasserom pokračujú v knižnom rozhovore naživo, prezradia aj to, čo sa do knihy nevošlo.
Ukážky z básnických zbierok J. Buzássyho prednesie Marián Geišberg s  vlastným gitarovým sprievodom.


Obálka Niečo ako láska, niečo ako soľ  
17.00 – 18.00  Niečo ako láska, niečo ako soľ
Uvedenie novej knihy  Jána Zambora – interpretačnej sondy do poézie Miroslava Válka
O  odhalených i  skrytých významoch poézie jedného z  najvýznamnejších básnikov druhej polovice 20. storočia porozpráva Ján Zambor, básne M. Válka bude recitovať Štefan Bučko, zhudobnené ich zahrá a zaspieva Stanislav Šurin.
Moderuje: Dana Podracká


Pódium ZVKS a LIC

Obálka: Tajomné pramene v nás  
15.00 – 16.00  Tajomné pramene v nás
Uvedenie novej knihy literárnej historičky a poetky Evy Fordinálovej.
Autorka v rozhovore s literárnou vedkyňou Timoteou Vráblovou priblíži osobný vklad niektorých osobností k formovaniu našej národnej kultúrnej identity.
Moderuje: Ivica Ruttkayová

Obálka Slamienka  
16.00 – 17.00    Dušan Dušek: Slamienka
Uvedenie profilového výberu poviedok z vyd. Tranoscius, besedu a autogramiádu s obľúbeným prozaikom a scenáristom.
Moderujú: Vladimír Petrík,
Naďa Kubányová


literalab  
17.00 – 18.00  Diskusia o stredoeurópskej literatúre
Americký spisovateľ Michael Stein žijúci v Prahe predstaví internetový časopis B O D Y  v anglickom jazyku a blog literalab, ktoré sa zameriavajú na literatúru krajín strednej Európy. V diskusii vystúpia Pavel Vilikovský, Zbigniew Machej a Petr Minařík.
Moderuje: Andrea Makýšová Volárová

 

15. novembra  PIATOK

Pódium 2

Obálka: Proglas - básnické interpretácie  

18.00 – 19.00  Proglas – preklady a básnické interpretácie


Renomovaní slovenskí básnici Daniel Hevier, Katarína Džunková, Mila Haugová, Ján Zambor a Erik Ondrejička prečítajú svoje interpretácie Proglasu a v osobných vyznaniach prezradia svoj vzťah k tejto veľbásni.
Hudba: Júlia Urdová a Katka Kozelková
Moderuje: Ivica Ruttkayová

Pódium ZVKS a LIC

Obálka maivné motlitby  
14.00 – 15.00    Naivné modlitby
Silvester Lavrík predstavuje svoj nový román z vydavateľstva Kalligram.
Účinkujú: Silvester Lavrík, Tomek
Grabinski a Petr Minařík


Knižná revue
15.00 – 16.00  Stretnutie s Knižnou revue
Diskusia s redaktormi dvojtýždenníka o nových knihách
Účinkujú: Radoslav Matejov, Katarína Zitová a Beata Belancová

 


Obálka ďalší psí deň  
16.00 – 17.00    Ďalší psí deň
Vydavateľka Kveta Dašková predstavuje novú knihu zo svojho vydavateľstva Q 111 spisovateľky Viktórie
Laurent-Škrabalovej za účasti autorky.


Pramene XIIa  
17.00 – 18.00  Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIIa. Slováci pri budovaní základov Československej republiky
Uvedenie ďalšej časti výnimočného edičného projektu LIC. Nový zväzok pramenných materiálov uvedú vydavateľ a historik Pavel Dvořák a historik Róbert Letz.
Moderuje: Peter Turčík


16. novembra SOBOTA

Pódium ZVKS a LIC

Esterházy  
14.00 – 15.00  Jednoduchý príbeh čiarka sto strán (šermovacia verzia)
Maďarský prozaik Péter Esterházy uvedie svoj román v slovenskom preklade Renáty Deákovej z vydavateľstva Kalligram.
Uvádza: Michal Hvorecký, rozhovor s autorom tlmočí Renáta Deáková

 

             

 

 

 
15.30 – 16.00    Život, viera, umenie
Slavomíra Očenášová-Štrbová uvádza svoju knihu rozhovorov z vyd. Tranoscius s významnými osobnosťami kultúry.
Účinkujú: prof. Janka Krivošová, karikaturista Milan Stano, dramatik Ján Solovič


Obálka: Ťahák z dejín slovenskej literatúry  
16.00 – 17.00  Ťahák z dejín slovenskej literatúry alebo Od Lomidreva po Malkáča
Uvedenie novej knihy Ľubomíra Feldeka. Známy básnik, prozaik a prekladateľ chce aj osobne presvedčiť čitateľov o príťažlivosti slovenskej literatúry. Piesne s textami svojho otca zaspieva Katka Feldeková v sprievode
hudobníka Richarda Šimurku.
Moderuje: Tina Čorná

17. novembra NEDEĽA

Pódium ZVKS a LIC

12.00 – 15.50  Reťazové čítanie Stretnutia s obľúbenými autormi, ktorí čítajú a podpisujú svoje knihy

12.00   Michal Habaj
12.10   Peter Šulej
12.20   Juraj Šebesta
12.30   Uršuľa Kovalyk
12.40   Márius Kopcsay
12.50   Peter Uličiansky
13.00   Kveta Dašková
13.10   Péter Rácz
13.20   Andrej Gogora
13.30   Robert Rient
13.40   Ondřej Buddeus
13.50   Marcela Veselková
14.00   Katarína Kucbelová
14.10   Mária Ferenčuhová
14.20   Nóra Ružičková
14.30   Mila Haugová
14.40   Elena Hidvéghyová - Yung
14.50   Anton Baláž
15.00   Pavol Rankov
15.10   Marek Vadas
15.20   Peter Krištúfek
15.30   Tomasz Grabinski
15.40   Zbigniew Machej