08.12.2017 9:00
Filozofická fakulta UK v Bratislave
Podujatie

(program piatok) Konferencia Poetika poézie venovaná sedemdesiatke profesora Jána Zambora

Konferencia Poetika poézie, ktorá je venovaná životnému výročiu p. prof. J. Zambora (k 70-tke). Uskutoční sa vo štvrtok a piatok 7. a 8. 12. 2017
Miesto: Filozofická fakulta UK v Bratislave,  Gondova 2, Bratislava, 2. poschodie, miestnosť číslo G 236.

Piatok 8. 12. 2017


9:00 – 11:00

Moderuje Veronika Rácová:

Dana Hučková: Poetika básnického posolstva v slovenskej modernistickej poézii

Andrea Bokníková: Predstava času premietnutá do poetiky poézie i prózy – malá úvaha

o tvorbe Ľudmily Groeblovej

Monika Kekeliaková: „Květomluva“ v znamení biedermeieru, avantgárd a mystiky

(Interpretačná sonda do básní Henny Fiebigovej, Paľa Olivu a Jakuba Demla)

Diskusia

 

Moderuje Ivana Hostová:

Zoltán Rédey: Poetika a interpretácia lyriky (K poetike básne Štefana Strážaya)
Marta Součková: Malé „príbehy“ v zbierkach slovenských ponovembrových poetiek

Jana Juhásová: Litánie k svätým ako žánrový model básnických textov slovenskej lyriky

20. a 21. storočia

Peter Tollarovič: Miroslav Válek ako „nádej slovenskej katolíckej poézie“

Diskusia

 

Prestávka

11:30 – 13:15

Moderuje Monika Kekeliaková:

Veronika Rácová: Premeny lyrického subjektu v poézii Ivana Štrpku

Ivana Hostová: Tvorba Ivana Laučíka v súradniciach básnického experimentu

Matúš Mikšík: Interpretácia básne Ivana Laučíka Aury

Diskusia

 

Moderuje Jana Juhásová:

Irena Georgieva Dimova: Hra pre tvoje modré oči a Soľ do zmyslov: poetika

ako možnosť odchýlky

Mária Stanková: Báseň Miroslava Válka Štvornožci. Pokus o interpretáciu

Martin Dzúr: Verš Jána Stacha

Diskusia