26.11.2023 19:00
Podujatie
PAKT Kultúrne centrum

PV: Dunaj sa rehoce, až z toho vyschne

Večierok Psího Vína na detašovanom pracovisku Bratislava. Autorské čítanie, open mic, koncert, voľná zábava.
Presný line-up TBA. Na open mic sa hláste na e-maili: p.korepetitorka@gmail.com
 
Zuzana Goleinová (*1999) pochádza z obce spod Vysokých Tatier a aktuálne žije v Bratislave. Študuje filmovú vedu v magisterskom programe (VŠMU) a kurátorsky sa podieľa na tvorbe zbierky slovenského audiovizuálneho dedičstva. Je editorkou monografií vydaných Slovenským filmovým ústavom. Texty o filme publikovala v časopisoch Kino-Ikon, Kinečko, či Glosolália.
 
Michael Papcun (*1997) študoval film na FTF VŠMU v Bratislave a FF UK v Prahe. Bol finalistom súťaže Básne SK/CZ 2020 a laureátom súťaže Medziriadky. Básne publikoval na Rádiu Devín, Psím Víne a Revue Prostor. S básnickou performáciou Gran Turismo vystúpil na festivale Tehláreň. Príležitostne sa venuje filmovej a hudobnej publicistike. Pracuje ako ideamaker v reklame.
 
Flexaplexa (*1999, Slovensko) je multidisciplinární umělec*kyně a příležitostní básníř*ka, tygr v zemi, adhd sun, scorpio rising. Nejvíc ji*je zajímá tradiční čarodějnictví a jeho rekontextualizace v radikálně angažovaných perspektivách. Pod hlavičkou queer ekologií se také věnuje mytologickým narativům, environmentální udržitelnosti, znovunalezení a přijetí monstrozity, vztahu s krajinou a jejími obyvateli nebo otázkám identit. Svou praxi běžně rozvíjí v médiu pohyblivého obrazu, instalace, performance či dj setů, ale také děláním kérek či skotačením v lese.
 
Ivan Štrpka (*1944) je slovenský básnik, prozaik a textár, člen básnickej skupiny Osamelí bežci. Prvé básne začal uverejňovať v roku 1961 v časopise Mladá tvorba, no knižného debutu sa dočkal až v roku 1969, kedy mu vyšla zbierka básní Krátke detstvo kopijníkov. V 70. rokoch mu bola pre jeho politické názory pozastavená publikačná činnosť. Po kratšom pôsobení v literárnych redakciách (Kultúrny život, Mladá tvorba) a vo vydavateľstvách (Slovenský spisovateľ, Tatran) pracoval ako dramaturg pre deti a mládež v Slovenskej televízii v Bratislave. V druhej polovici 80. rokov sa stal redaktorom Mladých rozletov, potom zástupcom šéfredaktora novovzniknutého Literárneho týždenníka a v rokoch 1990 – 1993 šéfredaktorom Kultúrneho života. Od roku 1999 do roku 2010 bol šéfredaktorom časopisu Romboid. Okrem vlastnej tvorby sa venoval i písaniu textov piesní, ktoré boli určené výlučne pre Deža Ursinyho. Taktiež sa venuje prekladom z portugalčiny, španielčiny, taliančiny, maďarčiny a arabčiny. Žije v Bratislave.
 
Juraj Havlík (*1992) je hudobník, aktivista a úradník v Banskej Bystrici. Ako gitarista a spevák sa venuje autorskému gypsy jazzu v kapele Maringotka, zoskupeniu Bossa Nova João Gilberto Quartet, bystrickému bigbítu zo 60. rokov v The Electric Tribute a solo poctám Miltonovi Nascimentovi či Nickovi Drakeovi. Pre Clube de esquiar skladá vlastnú hudbu s textami lisabonského básnika Fernanda Pessou v pôvodnej portugalčine. Je iniciátorom a spolutvorcom prvého Spevníka Deža Ursinyho.