15.02.2024 17:00
Staromestská knižnica na Blumentálskej č. 10/a v Bratislave
Podujatie

Rigeleho večer

Výber z tvorby bratislavského sochára Alojza Rigeleho v podaní Zsolta Lehela pri príležitosti 145. výročia narodenia.

Alojz Rigele (8. február 1879 – 14. február 1940) bol významný sochár a maliar. Jeho sochy, busty, pamätníky, náhrobky, záhradné plastiky a fontány zdobia ulice, cintoríny a parky v Bratislave. Vážený a vyhľadávaný sochár, absolvent viedenskej Akadémie výtvarných umení, bol odchovancom viedenského klasicizmu, ovplyvneným talianskou renesanciou. Je považovaný za popredného sochára na Slovensku v období pred Prvou svetovou vojnou.

Alojz Rigele tvoril v ateliéri vo dvore na Štefánikovej 35 – 41. Drevený prístrešok s presklenou stenou dal postaviť v deväťdesiatych rokoch 19. storočia podnikateľ Karl Mahr. V týchto priestoroch vytvoril za štyri desaťročia svoje mnohé kvalitné sochárske diela.

Zsolt Lehel je vlastivedný sprievodca a autor knihy o sochárovi Alojzovi Rigelem. Pamiatkam Bratislavy sa venuje takmer 50 rokov. Od roku 1979 je lektor kurzu vlastivedných sprievodcov po Bratislave.