10.10.2006 10:00
Trvanie do: 13.10.2006
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Rok Ľudovíta Štúra v KJF v Trnave

10. októbra 2006 o 10.00 hod.
Ľudovít Štúr a my
Vernisáž výstavy výtvarných prác detí - najkrajších návrhov na príležitostnú poštovú známku. V spolupráci s mestom Trnava a regionálnymi knižnicami Trnavského samosprávneho kraja.
KJF v Trnave - čitáreň, Rázusova 1

12. októbra 2006 o 10.00 hod.
Neodložiť svoje nádeje o živote a diele Ľudovíta Štúra.
Literárno-dramatické pásmo pre študentov a verejnosť. V spolupráci s Literárnym informačným centrom.
Účinkujú: Helena Geregová, Jozef Šimonovič a Gregor Hološka 
KJF v Trnave - hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidra-Trnavského 5

10. - 13. októbra 2006
Jazyk je pre národ prvoradá vec.
Výstava kníh k Roku Ľ. Štúra.
KJF v Trnave - oddelenie odbornej literatúry , Rázusova 1