22.11.2017 14:00
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Podujatie

Rok Timravy si pripomínajú v Lučenci

Pri príležitosti 150. výročia narodenia Boženy Slančíkovej Timravy pripravili Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v spolupráci s Literárnym informačným centrom a obcou Polichno prezentáciu novej publikácie z edície LIC Timrava vo výbere Dany Podrackej. O živote a tvorbe Timravy bude s Danou Podrackou besedovať Hana Košková, moderuje Michaela Škodová.

  timrava3.pdf