01.12.2006 20:30
Slovenský rozhlas v Bratislave
Podujatie

Román 2006 Telekom - ceny

V literárnom súbehu

ROMÁN 2006 Slovak Telekom

zvíťazil Viliam Klimáček

Hlavnú cenu a honorovanú autorskú zmluvu na vydanie románu v hodnote 200 000 Sk získal román Námestie kozmonautov, ktorý napísal Viliam Klimáček (nar. 1958, Bratislava), známy dramatik a spisovateľ.

Dve prémie a honorované autorské zmluvy na knižné vydanie románov v hodnote 100 000 Sk získali debutanti:

Román Hlava nehlava napísala Michaela Rosová (nar. 1984, Senica) a román Filipiky napísal Daniel Štefanec (nar. 1979, Bratislava).

Srdečne gratulujeme!