13.05.2022 17:00
Knižnica pre mládež mesta Košice
Podujatie
Knižnica pre mládež mesta Košice

Rozčítajme Košice - Literárny večer

Literárny večer prebiehajúci v pobočke LitPark na Kukučínovej 2 , Košice v rámci projektu Rozčítajme Košice, na ktorom knižnica plánuje vytvoriť príjemnú atmosféru pre neformálne stretnutie a rozhovory o knihách, literatúre a všetkom, čo s tým súvisí.
Hosťami budú spisovatelia, pedagógovia, knihovníci a široká čitateľská verejnosť.