16.01.2023 15:30
Malá sála osvetového strediska Lučenec
Podujatie

ROZHOVOR S MLČANÍM Hany Koškovej

                                                       P O Z V Á N K A

 

                                    na stretnutie literárneho klubu V.L.A.S.

 

                                    16. januára 2023  (pondelok) o 15.30 hod.

 

v priestoroch novohradského osvetového strediska – malá sála na poschodí (J. Kármána 2).

  

Našou snahou je vytvárať podmienky na stretávanie sa mladých, začínajúcich autorov, ale aj záujemcov o literatúru (predovšetkým z radov stredoškolskej mládeže). Ponúkame  priestor na prezentáciu svojej tvorby a podporujeme nadšencov literárneho umenia v ich záľube písať, či snahe umelecky sa rozvíjať.

Lektorkou literárneho klubu je spisovateľka Hana Košková. Stretnutia sa konajú raz mesačne. Každý kto píše alebo iba uvažuje o písaní, má u nás dvere otvorené!