20.06.2018 11:00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Podujatie

Rozhovory o poézii

Autorské čítanie poézie a rozhovory o poézii s Rudolfom Dobiášom a účastníkmi literárnej sekcie medzinárodného sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2018. Moderuje Janka Poláková