21.03.2019 17:00
Knižnica Juraja Fándlyho, Rázusova ulica č. 1 v Trnave
Podujatie

Ružena Šípková: Mám doma všetkých okrem seba

Prezentácia novej zbierky básní poetky Ruženy Šípkovej Mám doma všetkých okrem seba.

Umelecký prednes: Margaréta Partelová
Hudba: Peter Bonzo Radványi a Ľuboš Beňa