04.12.2013 15:00
Dom kultúry Ružinov
Podujatie

Rytier dobrej knihy

Knižnica Ružinov a Dom kultúry Ružinov si Vás dovoľujú pozvať na Štvrtý ružinovský knižničný happening,

na ktorom bude udelená cena „Rytier dobrej knihy“

4. decembra 2013 o 15:00 h vo foajé Domu kultúry Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava

Udelenie ceny „Rytier dobrej knihyJánovi Beňovi, prozaikovi, autorovi kníh pre deti a mládež, publicistovi a predkladateľovi – Mgr. Pavlovi Fűkőmu, televíznemu režisérovi a hudobníkovi – Eduardovi Grečnerovi, filmovému režisérovi a scenáristovi, pedagógovi a básnikovi – PhDr. Slavovi Kalnému, publicistovi, spisovateľovi a autorovi hier a dramatických pásiem – Mgr. Jurajovi Sarvašovi, film. a div. hercovi, scenáristovi, režisérovi, pedagógovi a recitátorovi – PhDr. Eulálii Sedláčkovej, CSc., riad. vydavateľstva Sen, vedkyni a vysokoškolskej pedagogičke a MUDr. Júliusovi Rajčánimu, DrSc., pedagógovi a vynikajúcemu vedcovi – virológovi.