25.05.2007 20:00
Univerzitná knižnica v Bratislave
Podujatie

Salón u Liszta s Petrom Štilichom

Univerzitná knižnica v Bratislave
Multifunkčné kultúrne centrum

Vás pozýva

na podujatie z cyklu umelecko-publicistických programov

"Salón u Liszta",

ktoré sa uskutoční

25.5. o 20.00 h v Lisztovej záhrade

(vchod z Klariskej ul.). V prípade nepriaznivého počasia
v Prednáškovej sále, Ventúrska 11.

Prvá časť cyklu prinesie stretnutie s jubilujúcim básnikom Petrom Štilichom,
hercom Dušanom Jamrichom, hosťujúcim sólistom opery
La Scalla v Miláne Miroslavom Dvorským a generálnym riaditeľom UKB
Tiborom Trgiňom.

Vstup na pozvánky.
V prípade voľných miest budú vstupenky k dispozícii pred začiatkom programu.

Romantický priestor Lisztovej záhrady privíta po rokoch rekonštrukcie opäť svojich divákov. Univerzitná knižnica v Bratislave tak postupne napĺňa víziu prestížneho centra vzdelanosti
a umenia lákajúceho modernou a komplexnou kultúrnou ponukou v širokom zmysle slova, profesionálnym odborným servisom, príťažlivým prostredím, neopakovateľnou atmosférou
a skvelými zážitkami.
 
Večery s neformálnou atmosférou budú v mesačnej periodicite predstavovať významné
domáce i zahraničné osobnosti kultúrno-spoločenského života. Podujatia poskytnú možnosť
diskusií a budú sprevádzané ukážkami z tvorby zúčastnených hostí, prezentáciou nových kníh
a pod.