01.03.2023 17:00
Online
Podujatie

Seminár: Aby deti rady písali

Ako pripraviť prváčikov na vstup do čarov písania a vzbudiť u nich radosť z písania? Na čo máte myslieť v prípravnom, šlabikárovom a čítankovom období? Prešlo žiakov už prvé nadšenie a zdá sa im precvičovanie písania v prvom ročníku náročné? Hľadáte nejaké zaujímavé aktivity, inovatívne metódy a postupy práce, ktorými by ste svojich prváčikov motivovali?
 
Porozprávame sa o tom už 1. marca 2023 v rámci nášho online seminára Aby deti rady písali, ktorý bude venovaný sérii učebníc šlabikár LIPKA a HUPSOV šlabikár. Podrobnejšie vám predstavíme základné momenty a ciele jednotlivých období nácviku písania, poukážeme na prvky a mechanizmy, vďaka ktorým môžete pomôcť žiakom úspešne zvládnuť písanie.
 
Na seminári vám predstavíme:
  • dôležitosť a význam všetkých období nácviku písania z pohľadu didaktiky, psychológie a praxe;
  • problémy, s ktorými sa prváci pri písaní stretávajú a rady, ako tieto problémy odstrániť;
  • aktivity na zlepšenie motorických zručností pri písaní;
  • vhodné motivačné námety a didaktické hry na podporu písania;
  • dôležitosť možnosti výberu na zatraktívnenie písania;
  • digitálnu podporu aitec offline.
  • ukážky hier a ich didaktické využitie pri konkrétnych čítankových textoch;
  • BONUS vo forme hier na vytlačenie.