19.10.2006 10:00
Slovenský inštitút v Prahe
Podujatie

Seminár L'UDOVÍT ŠTÚR ČESKO-SLOVENSKÝ

19.10. o 10:00 - Modrá sála Slovenského inštitútu, Jilská 16, Praha 1
L'UDOVÍT ŠTÚR ČESKO-SLOVENSKÝ
Literárnovedný seminír venovaný 150. výročiu úmrtia najvýznamnejšieho slovenského národného dejatel'a L'udovíta Štúra (1815-1856).
Prednášatelia: R. Chmel, S. Ondrejovič, L. Čúzy, M. Harpaň, M. Žigo, D. Dolník, I. Pospíšil, Z. Sojková
Pripravil SI v spolupráci s Literárnym informačným centrom Bratislava a Slovensko-českým klubom Praha.