10.12.2008 14:00
Seminárna sála Univerzitnej knižnice na Klariskej 5, Bratislava
Podujatie

Seminár o diele Milana Rúfusa pod názvom Nebuď ku mne zlá báseň

 

Medzinárodný literárny festival Jána Smreka 2008

Občianske združenie Svetový kongres básnikov Oan.smrek.festival@gmail.com, 0905 496881)

Spoluorganizátori: Literárne informačné centrum (podracka@litcentrum.sk) Národný inštitút slovenského jazyka a literatúry v Martine, Univerzitná knižnica v Bratislave

„Nebuď ku mne zlá, báseň" SEMINÁR O DIELE MlLANA RÚFUSA

v deň básnikovho životného jubilea


Seminárna sála Univerzitnej knižnice

Klariská 5 / Bratislava

streda 10. decembra 2008

14.00 - 17.30 hod.

 

Úvodné slová PhDr. A. Halvoník, PaedDr. M. Bielik a PhDr. M. Richter, dr.h.c.

Dve Rúfusove básne v hudobnom podaní Evy Golovkovej

PhDr. Vladimír Petrík, DrSc.                      Rúfus v kontexte 50. a 60. rokov 20. storočia

Alejandro Hermida (Španielsko)               Ohlas Rúfusových Zvonov v španielskej kultúre

Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.             Fenomén Rúfus, hodnota a význam jeho diela pre 20. a 21. storočie

PhDr. Dana Podracká                               Charitas, eros a agapé - tri podoby lásky u Rúfusa

Prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.                    O Rúfusovej obraznosti

Prof. PhDr. Ladislav Šimon, CSc.               Básne M. Rúfusa vo svetle prekladov do nemčiny

        prestávka (15 minút)

Prof. Dr. Manfred Jähnichen (SRN)           Rúfus v kontexte prekladovej poézie v Nemecku

Jana Štroblová, dr.h.c. (Praha)                 Rúfus a česká literatúra

Dr. Maurus Young (Taiwan/Francúzsko)     „To je pravda" - Rúfusove básne v čínštine

Prof. Dr. Vincent Šabík, DrSc.                   Pred tribunálom času Prof. Dr.

Viliam Marčok, DrSc.

John Minahane (Írsko)                             Prekladať Rúfusa do angličtiny

Naďa Hammarbergová (Švédsko/SR)      Dve Rúfusove básne vo švédčine

        Poďakovanie Milana Rúfusa

        Diskusia

 

V básnikovej prítomnosti predstavia prekladatelia, vydavatelia a literárni vedci nové knižné výbery básní M. Rúfusa v angličtine, češtine a čínštine.

 

Seminár o Rúfusovi - referáty.pdf

Seminár o Rúfusovi - referáty.doc