19.09.2007
Trvanie do: 20.09.2007
Podujatie

Seminár o živote a diele Jozefa Horáka

Seminár o živote a diele Jozefa Horáka  Život a dielo v premenách času spojený s odhalením pamätnej tabule a pietnou spomienkou pri hrobe autora v Banskej Štiavnici.