30.10.2008 9:30
Kaviareň Divadla Andreja Bagara v Nitre
Podujatie

Seminár Život a dielo Maríny Čeretkovej-Gállovej

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Spolok slovenských spisovateľov

s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

si Vás dovoľujú pozvať na vedecký seminár

Život a dielo Maríny Čeretkovej-Gállovej

vedecký garant podujatia

Prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc.

vo štvrtok 30. októbra 2008 o 9.30 h Kaviareń Divadla Andreja Bagara v Nitre