22.03.2007
Filozofická fakulta UKF v Nitre
Podujatie

Seminár Život a dielo Pavla Hudíka

Seminár o živote a diele rozhlasového redaktora, prekladateľa a kulturológa Pavla Hudíka.