03.07.2013
Podujatie

Sen o Karpatoch

SEN O KARPATOCH

Medzinárodná poetická súťaž s témou hory – krajina, príroda, ekológia, ľudia, architektúra, folklór, pamiatky, inšpirácie a impresie pre autorov z Poľska, Slovenska a pre Lemkov. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách. 

Vyhlasovateľ: Verejná knižnica a MGOK v Piwnicznej

Roku 2013 sa koná 10. ročník.

Uzávierka súťaže: 3. júl 2013

Vyhlásenie výsledkov: 18. august 2013

Verejná knižnica, MGOK v Piwnicznej X. ročník poetickej súťaže pre autorov z Poľska, Slovenska a pre Lemkov, Rusínov, Rusnákov. 
1.         kategória – mládež (do 20 rokov)
2.         kategória – autori nad 20 rokov

Všeobecná téma súťaže sú hory – krajina, príroda, ekológia, ľudia, architektúra, folklór, pamiatky, inšpirácie a impresie. 
Špecifická téma: „Cez skalnaté hory a zelené doliny...“

Každý súťažiaci môže poslať do súťaže najviac tri básne. 
Príspevky nesmú byť doposiaľ publikované, respektíve ocenené v inej súťaži.

Príspevky musia byť označené číslom kategórie + musia obsahovať osobné údaje (meno, vek,  adresa autora a e-mailová adresa).


Termín uzávierky súťaže je 3. júl 2013.

Súťažné texty môžete posielať e-mailom na adresu:
p.karpinsky@gmail.com
heslo: sen o karpatoch X