13.03.2019 9:30
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Podujatie

Silva HAVELKOVÁ: Rozprávky z trávy

Interaktívna beseda so spisovateľkou Silviou HAVELKOVOU.
Počet miest je obmedzený, účasť treba vopred nahlásiť (031/7460715; deti@vkmr.sk)