24.05.2022 9:00
Rajec
Literárna súťaž

Škrábikov literárny Rajec

Autorská literárna súťaž Škrábikov literárny Rajec je v roku 2022 organizovaná pri príležitosti 140. výročia od narodenia ThDr. Andreja Škrábika (rímsko-katolíckeho kňaza, biskupa a v neposlednom rade spisovateľa). Súťaže sa môžu zúčastniť študenti stredných škôl a dospelí bez vekového obmedzenia z obcí, miest a škôl okresu Žilina. 
Zámerom a poslaním súťaže je podpora mladých začínajúcich autorov, ale naďalej aj tých, ktorí sa pravidelne zúčastňujú literárnych súťaží. Autori majú možnosť prezentovať prozaickú aj poetickú tvorbu, ktorá doposiaľ nebola publikovaná. Zároveň im bude vytvorená možnosť konfrontácie a spoločného inšpiratívneho stretnutia. 

Kategórie:
Poézia (max. 2 básne):
študenti stredných škôl
dospelí bez vekového obmedzenia 

Próza (2 – 8 normostrán, žáner: ľubovoľný)
študenti stredných škôl
dospelí bez vekového obmedzenia 

Podmienky prijatia práce do súťaže:
práce musia byť napísané v slovenskom jazyku,
nesmú byť nikde publikované,
práce musia spĺňať rozsah uvedený v oboch kategóriách.

Via informácií nájdete na tomto odkaze.