09.04.2019 17:00
Malokarpatská knižnica v Pezinku
Podujatie

Skvelá veda. Slovensko nahlas!

Beseda s environmentalistom Pavlom Širokým z Inštitútu environmentálnej politiky.
Moderuje spisovateľ a publicista Márius Kopcsay.

www.kniznicapezinok.sk
www.facebook.com/kniznicapezinok