06.09.2022 11:00
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca v Bratislave
Podujatie

Slávnostné matiné Slavín spojené s udeľovaním odbojárskych a matičných vyznamenaní

SLOVENSKÝ ZVÄZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV, MATICA SLOVENSKÁ a KLUB VÝTVARNÝCH UMELCOV A TEORETIKOV v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy organizujú slávnostné matiné Slavín spojené s udeľovaním odbojárskych a matičných vyznamenaní. Podujatie sa uskutoční 6. septembra.

Privítanie – p. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislava
Príhovor predsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov p. Ing. Pavla Sečkára, PhD. k výročiam významných osobností slovenskej kultúry
 a protifašistických tradícií

Odovzdávanie vyznamenaní Za vernosť a Medaily M. R. Štefánika I. stupňa In memoriam
a žijúcim osobnostiam:

Národný umelec, resp. predseda MS Vladimír Mináč – spomína a bilancuje syn
Miroslav Válek – Eva Mária Chalupová recituje časti z poémy Slovo a z básne Robinson
Roman Kaliský, hodnoty diela a odkazu – bilancujú a spomínajú Gabriela Kaliská, dcéra, a Jozef Leikert, monografista
Miloš Krno, hodnoty diela a odkazu – bilancuje a spomína Martin Krno, syn
Národná umelkyňa Klára Jarunková – bilancuje a spomína Dana Zacharová, dcéra
Národná umelkyňa Mária Kráľovičová, bilancuje a spomína Miroslav Procházka, syn
Národný umelec Tibor Bártfay, bilancuje a spomína Halina Bártfayová, dcéra
Národná umelkyňa Klára Patakiová, bilancujú a spomínajú Ladislav Skrak a Jozef Leikert

Odovzdávanie Cien predsedu Matice slovenskej a ďalších ocenení – príhovor Marián Gešper, predseda Matice slovenskej:
Akad. sochárka Ľudmila Cvengrošová, za vrcholné hodnoty výtvarného diela spätého s národnooslobodzovacím hnutím a cyrilo-metodským odkazom;
Akad. maliarka Zuzana Hložníková, za úroveň spomienkových podujatí k 100. výročiu narodenia národného umelca, prof. Vincenta Hložníka;
Akad. maliarka Mária Molčanová, za významné iniciatívy a vybudovanie Galérie Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine;
Ing. arch. Klement Trizuljak, za úroveň spomienkových podujatí k 100. výročiu  narodenia akad. sochára Alexandra Trizuljaka;
Peter Michalica, za huslistické sólistické a koncertantné dielo, organizovanie hudobného života a umeleckú pedagogickú prácu.
Ing. Pavol Sečkár, PhD., predseda SZPB
Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, CSc., kultúrny politik
Boris Kollár, predseda Národnej rady SR