21.09.2006 14:30
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Slávnostné odovzdávanie cien Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru

Dňa 21.9.2006 o 14,30 hod. sa v Klube slovenských
spisovateľov na Laurinskej ul. 2 uskutoční  slávnostné odovzdávanie cien a
prémií za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2005 a prémií za trojročný
vedecký ohlas, ktoré každoročne udeľuje výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú
literatúru a počítačové programy LF.